Stemming

Motie van de leden Ulenbelt en Voortman over voorstellen om de werkgeverslast voor flexwerkers te laten stijgen

16,0 %
84,0 %


CDA

D66

Van Vliet

Klein

50PLUS

PvdD

SGP

GL

VVD

CU

GrKÖ

GrBvK

Houwers

PVV

PvdA

SP


Nr. 72 MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN VOORTMAN

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat werkgevers minder vaak voor flexcontracten zullen kiezen indien flexwerkers voor hen duurder zijn dan werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

overwegende dat de WW-premie en de ontslagvergoeding middelen zijn om de werkgeverslasten voor flexwerkers te verhogen en voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te verlagen;

constaterende dat hiertoe goede inhoudelijke argumenten zijn, aangezien het niet toekennen van een ontslagvergoeding aan werknemers met een tijdelijk contract van korter dan 24 maanden ongelijkheid schept en een ongewenste tweedeling met werknemers die een langer contract hebben en dat het instroomrisico in de WW voor flexwerkers vier keer hoger is dan voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

verzoekt de regering om, binnen zes maanden voorstellen aan de Kamer te presenteren waardoor de werkgeverslasten voor flexwerkers stijgen en voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Voortman


Motie van de leden Ulenbelt en Voortman over voorstellen om de werkgeverslast voor flexwerkers te laten stijgen

2015-07-02
Dossier: 33818
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-72.html