Stemming

Motie van de leden Pieter Heerma en Voortman over verkorting van de ketenregeling voor tijdelijke contracten

22,7 %
77,3 %


CU

GrBvK

SP

D66

PvdD

Klein

PvdA

GL

VVD

Houwers

50PLUS

GrKÖ

PVV

Van Vliet

SGP

CDA


Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN VOORTMAN

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verkorting van de ketenregeling tot twee jaar voor veel flexwerkers zal betekenen dat zij eerder hun baan verliezen;

van mening dat het niet wenselijk is dat de draaideur van de arbeidsmarkt sneller gaat draaien;

verzoekt de regering om de ketenregeling voor tijdelijke contracten terug te brengen naar de oorspronkelijke drie jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Voortman


Motie van de leden Pieter Heerma en Voortman over verkorting van de ketenregeling voor tijdelijke contracten

2015-07-02
Dossier: 33818
Indiener(s): Pieter Heerma (CDA), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-73.html