Gepubliceerd: 13 februari 2014
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-45.html
ID: 33818-45

64,0 %
36,0 %

GL

CU

BONTES

Van Klaveren

50PLUS

SP

CDA

Van Vliet

SGP

D66

PvdA

PvdD

VVD

PVV


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 13 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de begrotingsafspraken is vastgelegd dat er een wetsvoorstel komt om vrijwillig doorwerken na de AOW makkelijker te maken;

overwegende dat een lichter regime qua regelgeving de kansen om naast de AOW te werken, kan vergroten;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van dat wetsvoorstel onder andere te kijken naar ruimere contractvormen voor werkenden boven de AOW-leeftijd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg