Gepubliceerd: 12 februari 2014
Indiener(s): Cora van Nieuwenhuizen (VVD), Mariƫtte Hamer (PvdA)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-28.html
ID: 33818-28
Wijzigingen: 33818-34

Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA EN HAMER

Ontvangen 12 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel R, wordt in artikel 670b, derde lid, «een maand» vervangen door: drie weken.

Toelichting

De werkgever heeft de plicht om in een beëindigingsovereenkomst de werknemer schriftelijk te wijzen op de veertiendaagse bedenktermijn. Binnen deze veertien dagen heeft de werknemer het recht om de beëindigingsovereenkomst, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om de termijn van veertien dagen te verlengen naar een maand indien de werkgever niet aan deze plicht heeft voldaan. Met dit amendement wordt de termijn van een maand gewijzigd in een termijn van drie weken.

Van Nieuwenhuizen-Wijbenga Hamer