Stemming

Nader gewijzigde motie van het lid Pieter Heerma (t.v.v. 33818, nr. 55) over de gevolgen van de aanpassing van het ontslagrecht voor het mkb

90,0 %
10,0 %


SP

PVV

50PLUS

PvdD

Lid-Bontes

VVD

SGP

D66

CU

GL

CDA

PvdA


Nr. 56 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 55

Voorgesteld 18 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door aanpassing van het ontslagrecht werkgevers in het midden- en kleinbedrijf in bepaalde gevallen te maken krijgen met hogere kosten;

overwegende dat dit met name voor werkgevers van kleine bedrijven kan betekenen dat zij minder mensen zullen aannemen dan nu het geval is;

voorts overwegende dat moet worden voorkomen dat hierdoor het mkb als banenmotor van de economie onder onevenredig grote druk komt te staan;

verzoekt de regering, de gevolgen van de aanpassing van het ontslagrecht in de gaten te houden en de Kamer periodiek te informeren over de relatieve ontwikkeling van het aantal banen in het mkb,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma


Nader gewijzigde motie van het lid Pieter Heerma (t.v.v. 33818, nr. 55) over de gevolgen van de aanpassing van het ontslagrecht voor het mkb

2014-02-18
Dossier: 33818
Indiener(s): Pieter Heerma (CDA)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-56.html