88,7 %
11,3 %

GL

Van Vliet

CU

CDA

50PLUS

SP

PVV

VVD

PvdA

D66

SGP

PvdD

GrBvK

Houwers

Klein

GrKÖ


Nr. 75 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel werknemers met een tijdelijk contract hun baan verliezen, omdat de mogelijkheid om te werken met een flexibel contract is beperkt tot maximaal twee jaar;

overwegende dat een langer tijdelijk contract weliswaar niet de zekerheid van een vast contract geeft, maar wel meer keuzevrijheid en werkzekerheid voor flexwerkers biedt en een brug kan slaan tussen vast werk en flexwerk;

constaterende dat meerjarige contracten al mogelijk zijn, maar alleen als eerste contract;

verzoekt de regering om, in overleg met sociale partners voorstellen te doen om meerjarige tweede contracten mogelijk te maken

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Pieter Heerma

Van Weyenberg