Gepubliceerd: 10 februari 2014
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-11.html
ID: 33818-11
Wijzigingen: 33818-38

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF

Ontvangen 10 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel M, vervalt.

II

In artikel I, onderdeel GG, vervalt in artikel 686a, vierde lid, onderdeel a, onder 1, «668, lid 3,»

III

In artikel I, onderdeel II, vervalt onderdeel 1.

IV

Artikel XXIII, derde lid, vervalt.

Toelichting

Bij een contract voor bepaalde tijd is duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden het contract eindigt. Het is moeilijk in overeenstemming te brengen dat de werkgever alsnog op straffe van boete dient te vermelden welke voornemens hij ten aanzien van dit contract heeft. Dit amendement schrapt daarom deze bepaling.

Dijkgraaf