Gepubliceerd: 2 juli 2015
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-74.html
ID: 33818-74

63,3 %
36,7 %

PvdD

PvdA

CDA

SP

GL

GrBvK

Klein

Houwers

VVD

CU

D66

50PLUS

Van Vliet

SGP

PVV

GrKÖ


Nr. 74 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet op 29 mei schriftelijk aan de Kamer heeft toegezegd dat payrollmedewerkers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd door het Rijk in dienst worden genomen;

constaterende dat ondanks deze toezegging de Dienst Uitvoering Onderwijs voornemens is om 19 van de 49 payrollmedewerkers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd toch niet in dienst te nemen;

overwegende dat het kabinet niet alleen moet handelen naar de geest van het sociaal akkoord, maar ook zijn eigen beloften moet nakomen;

verzoekt de regering om, conform de brief van 29 mei, in ieder geval alle payrollmedewerkers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd ook daadwerkelijk in dienst te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg