Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Van Ojik ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat ook werknemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 24 maanden, recht hebben op transitievergoeding

15,3 %
84,7 %


PvdA

VVD

CDA

PVV

SGP

CU

GL

50PLUS

BONTES

D66

SP

PvdD


Nr. 32 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN OJIK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 13 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel V, wordt artikel 673 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en».

2. In het negende lid, onderdeel b, vervalt «korter dan 24 maanden in dienst is geweest bij de werkgever, bedoeld in lid 1, of».

Toelichting

De indiener acht het wenselijk dat ook werknemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 24 maanden, recht hebben op een transitievergoeding. Met dit amendement komt de werknemer vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst in aanmerking voor een transitievergoeding, ook indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode van minder dan 24 maanden.

Van Ojik


Gewijzigd amendement van het lid Van Ojik ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat ook werknemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 24 maanden, recht hebben op transitievergoeding

2014-02-13
Dossier: 33818
Indiener(s): Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-32.html