Gepubliceerd: 16 april 2015
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP), Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-64.html
ID: 33818-64

14,0 %
86,0 %

GrKÖ

PvdD

CDA

GL

PVV

Houwers

SGP

50PLUS

VVD

GrBvK

SP

CU

D66

Klein

PvdA

Van Vliet


Nr. 64 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN ULENBELT

Voorgesteld 16 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het instroomrisico in de WW voor flexwerkers vier keer hoger is dan voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

overwegende dat door differentiatie van de premie de betaalde premie beter past bij het beslag op het werkloosheidsfonds en dit werkgevers stimuleert om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven;

verzoekt de regering, voor alle sectoren een onderscheid tussen contracten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd te introduceren waarbij op budgetneutrale wijze de premie voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd tweemaal de premie voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd bedraagt en dit in een algemene maatregel van bestuur vast te stellen nadat dit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Ulenbelt