Stemming

Motie van het lid Klein over onder de huidige economische omstandigheden geen duurverkorting invoeren

14,7 %
85,3 %


CU

VVD

SP

GL

PVV

50PLUS

SGP

CDA

PvdA

BONTES

D66

PvdD


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 13 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dit kabinet de WW activerender wil maken door enerzijds de duur hiervan te verkorten en anderzijds het begrip passende arbeid aan te passen en een inkomensverrekening in te voeren;

overwegende dat door een duurverkorting van 38 naar 24 maanden, gezien het benodigde arbeidsverleden om voor een dergelijke uitkering in aanmerking te komen, werkzoekenden van 50 jaar en ouder worden geraakt;

overwegende dat werkzoekende 50-plussers heel graag willen werken maar veel minder reële kansen op de arbeidsmarkt hebben;

verzoekt de regering, bij het activerend maken van de WW zich te beperken tot het aanpassen van het begrip «passende arbeid» en het invoeren van een inkomensverrekening en derhalve onder de huidige economische omstandigheden geen duurverkorting in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein


Motie van het lid Klein over onder de huidige economische omstandigheden geen duurverkorting invoeren

2014-02-13
Dossier: 33818
Indiener(s): Norbert Klein (50PLUS)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-47.html