Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg c.s. (t.v.v. 33818, nr. 66) over niet met twee maten meten in het oordeel over personeelsbeleid

92,0 %
8,0 %


Van Vliet

SP

SGP

PvdA

PvdD

VVD

50PLUS

D66

Houwers

GrBvK

CU

PVV

Klein

CDA

GrKÖ

GL


Nr. 68 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 66

Voorgesteld 21 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de handelwijze van ING betitelde als «buitengewoon schandalig», waarna ING binnen een week het personeelsbeleid heeft aangescherpt;

constaterende dat deze Minister verwacht dat het «echt nog wel een paar keer zal voorkomen» dat er problemen zijn rond flexwerk bij de rijksoverheid;

overwegende dat de rijksoverheid het goede voorbeeld moet geven, en de Minister dat in het debat ook heeft benadrukt;

verzoekt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, niet met twee maten te meten in zijn oordeel over het personeelsbeleid van de overheid en het bedrijfsleven;

verzoekt de regering voorts om uiterlijk 1 juni een brief aan de Tweede Kamer te sturen, waarin wordt toegelicht op welke wijze de rijksoverheid naar de geest van de Wet werk en zekerheid zal handelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Pieter Heerma

Anne Mulder


Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg c.s. (t.v.v. 33818, nr. 66) over niet met twee maten meten in het oordeel over personeelsbeleid

2015-04-21
Dossier: 33818
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Anne Mulder (VVD), Pieter Heerma (CDA)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-68.html