Stemming

Motie van de leden Karabulut en Ulenbelt over spoedwetgeving inzake de ontslagvergoeding

20,0 %
80,0 %


PvdD

Van Vliet

Houwers

VVD

PVV

SGP

Klein

GL

50PLUS

D66

CU

PvdA

GrBvK

CDA

SP

GrKÖ


Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN ULENBELT

Voorgesteld 16 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het niet toekennen van een ontslagvergoeding aan werknemers met een tijdelijk contract van korter dan 24 maanden ongelijkheid schept;

overwegende dat de hoogte van de ontslagvergoeding op zich een preventief middel is tegen een lichtvaardig ontslag;

constaterende dat werkgevers vooruitlopend op inwerkingtreding van de wet door ontslag willen voorkomen dat er aanspraak gemaakt kan worden op een ontslagvergoeding;

verzoekt de regering, middels spoedwetgeving de hoogte van de ontslagvergoeding gelijk te stellen aan de normen die in jurisprudentie en de huidige kantonrechtersformule gelden;

verzoekt de regering tevens, middels spoedwetgeving het recht op een ontslagvergoeding te laten ontstaan voor werknemers met een tijdelijk contract langer dan zes maanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Ulenbelt


Motie van de leden Karabulut en Ulenbelt over spoedwetgeving inzake de ontslagvergoeding

2015-04-16
Dossier: 33818
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP), Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-65.html