Stemming

Motie van de leden Vermeij en Van Ojik over de voorbeeldrol van de overheid

90,7 %
9,3 %


SP

Klein

GrKÖ

50PLUS

SGP

PvdD

VVD

D66

PvdA

CDA

CU

GrBvK

Houwers

PVV

Van Vliet

GL


Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN VERMEIJ EN VAN OJIK

Voorgesteld 16 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • het kabinet, overigens net als sociale partners, beoogt flexwerkers met de Wet werk en zekerheid meer perspectief te bieden;

  • echter blijkt dat sommige werkgevers niet handelen naar letter en geest van de wet;

  • het terecht is dat dergelijke werkgevers door het kabinet worden aangesproken;

in aanmerking nemende dat ook de overheid zelf als werkgever gehouden is flexwerkers meer perspectief te bieden;

roept de regering op, er zorg voor te dragen dat de overheid in dezen het goede voorbeeld geeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Van Ojik


Motie van de leden Vermeij en Van Ojik over de voorbeeldrol van de overheid

2015-04-16
Dossier: 33818
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-63.html