Stemming

Motie van het lid Voortman over overheidsbudget voor het in vaste dienst nemen van personeel

21,3 %
78,7 %


SP

CDA

D66

PVV

GrKÖ

GL

PvdD

GrBvK

50PLUS

Houwers

Klein

Van Vliet

PvdA

CU

VVD

SGP


Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat overheden veel organisaties, bij voorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, medefinancieren;

overwegende dat hierbij vaak wordt gewerkt met kortdurende financiering, waardoor deze organisaties geen vaste contracten kunnen bieden;

verzoekt de regering, in overleg met sociale partners te onderzoeken hoe, waar mogelijk, langduriger financiering door overheden kan worden bewerkstelligd, zodat organisaties die overheidsbudget krijgen, gemakkelijker mensen in vaste dienst kunnen nemen en/of meerjarencontracten kunnen bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman


Motie van het lid Voortman over overheidsbudget voor het in vaste dienst nemen van personeel

2015-07-02
Dossier: 33818
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-76.html