Gepubliceerd: 10 februari 2014
Indiener(s): Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-13.html
ID: 33818-13
Wijzigingen: 33818-32

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OJIK

Ontvangen 10 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel V, wordt artikel 673 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en».

2. Het negende lid komt te luiden:

  • 9. Indien, na een einde van rechtswege, het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan de kantonrechter naast de transitievergoeding aan de werknemer ten laste van de werkgever een billijke vergoeding toekennen.

Toelichting

De indiener acht het wenselijk dat ook werknemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 24 maanden, recht hebben op een transitievergoeding. Met dit amendement komt de werknemer vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst in aanmerking voor een transitievergoeding, ook indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode van minder dan 24 maanden.

Van Ojik