Gepubliceerd: 2 juli 2015
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-76.html
ID: 33818-76

21,3 %
78,7 %

PVV

SP

CU

VVD

Houwers

GrKÖ

PvdD

Klein

PvdA

GrBvK

Van Vliet

GL

SGP

D66

50PLUS

CDA


Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat overheden veel organisaties, bij voorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, medefinancieren;

overwegende dat hierbij vaak wordt gewerkt met kortdurende financiering, waardoor deze organisaties geen vaste contracten kunnen bieden;

verzoekt de regering, in overleg met sociale partners te onderzoeken hoe, waar mogelijk, langduriger financiering door overheden kan worden bewerkstelligd, zodat organisaties die overheidsbudget krijgen, gemakkelijker mensen in vaste dienst kunnen nemen en/of meerjarencontracten kunnen bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman