Stemming

Motie van het lid Voortman c.s. over het mogelijk maken van meerjarige tweede contracten

88,7 %
11,3 %


SGP

VVD

PvdA

50PLUS

Van Vliet

Klein

GrKÖ

CDA

GL

PvdD

PVV

CU

GrBvK

Houwers

SP

D66


Nr. 75 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel werknemers met een tijdelijk contract hun baan verliezen, omdat de mogelijkheid om te werken met een flexibel contract is beperkt tot maximaal twee jaar;

overwegende dat een langer tijdelijk contract weliswaar niet de zekerheid van een vast contract geeft, maar wel meer keuzevrijheid en werkzekerheid voor flexwerkers biedt en een brug kan slaan tussen vast werk en flexwerk;

constaterende dat meerjarige contracten al mogelijk zijn, maar alleen als eerste contract;

verzoekt de regering om, in overleg met sociale partners voorstellen te doen om meerjarige tweede contracten mogelijk te maken

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Pieter Heerma

Van Weyenberg


Motie van het lid Voortman c.s. over het mogelijk maken van meerjarige tweede contracten

2015-07-02
Dossier: 33818
Indiener(s): Linda Voortman (GL), Steven van Weyenberg (D66), Pieter Heerma (CDA)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-75.html