Stemming

Motie van het lid Klein over de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid en van de nieuwe wet werken na AOW-leeftijd op elkaar afstemmen

62,0 %
38,0 %


VVD

PvdA

SGP

PvdD

50PLUS

CDA

GL

D66

CU

PVV

BONTES

SP


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 13 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het belangrijk is als mensen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ook in aanmerking kunnen komen voor werk in loondienst;

overwegende dat de maatregelen in de Wet werk en zekerheid voor iedereen geldend zijn en mogelijk de arbeidsperspectieven voor AOW-gerechtigden beperken;

overwegende dat door het kabinet een wet in voorbereiding is betreffende het werken na de AOW-gerechtigde leeftijd;

verzoekt de regering om, te zorgen voor een stroomlijning tussen de maatregelen in de Wet werk en zekerheid en de nieuwe wet werken na AOW-leeftijd door de inwerkingtreding van deze wetten op elkaar af te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein


Motie van het lid Klein over de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid en van de nieuwe wet werken na AOW-leeftijd op elkaar afstemmen

2014-02-13
Dossier: 33818
Indiener(s): Norbert Klein (50PLUS)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-50.html