Stemming

Motie van de leden Karabulut en Ulenbelt over premiedifferentiatie tussen contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd

14,0 %
86,0 %


SP

PvdD

GL

D66

Houwers

PvdA

CU

Van Vliet

CDA

50PLUS

GrBvK

PVV

GrKÖ

SGP

Klein

VVD


Nr. 64 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN ULENBELT

Voorgesteld 16 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het instroomrisico in de WW voor flexwerkers vier keer hoger is dan voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

overwegende dat door differentiatie van de premie de betaalde premie beter past bij het beslag op het werkloosheidsfonds en dit werkgevers stimuleert om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven;

verzoekt de regering, voor alle sectoren een onderscheid tussen contracten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd te introduceren waarbij op budgetneutrale wijze de premie voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd tweemaal de premie voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd bedraagt en dit in een algemene maatregel van bestuur vast te stellen nadat dit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Ulenbelt


Motie van de leden Karabulut en Ulenbelt over premiedifferentiatie tussen contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd

2015-04-16
Dossier: 33818
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP), Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-64.html