Gepubliceerd: 14 februari 2014
Indiener(s): Norbert Klein (50PLUS), Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-53.html
ID: 33818-53
Origineel: 33818-40

23,3 %
76,7 %

CDA

PVV

VVD

GL

D66

CU

Lid-Bontes

PvdD

PvdA

SGP

SP

50PLUS


Nr. 53 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN KLEIN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 40

Voorgesteld 18 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voorstelt om de WW te verslechteren door de opbouw fors te verlagen en de duur te beperken tot 24 maanden;

van mening dat het gezegde «gelijke monniken, gelijke kappen» moet gelden en de opbouw, duur en hoogte van de wachtgeldregeling voor politici derhalve gelijk moet zijn aan die van werknemers;

verzoekt de regering, een voorstel aan de Kamer te zenden teneinde de wachtgeldregeling voor politici in lijn te brengen met de Wet werk en zekerheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Klein