Gepubliceerd: 17 februari 2014
Indiener(s): Pieter Heerma (CDA), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-54.html
ID: 33818-54
Origineel: 33818-41

64,0 %
36,0 %

PVV

BONTES

CDA

CU

SGP

PvdA

SP

D66

GL

VVD

PvdD

50PLUS


Nr. 54 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN PIETER HEERMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 41

Voorgesteld 18 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mensen met een tijdelijk contract, waaronder veel jongeren, een grotere kans hebben op werkloosheid;

overwegende dat zorgen bestaan dat werknemers met een flexibel contract sneller dan nu al het geval is hun baan verliezen, omdat de mogelijkheid om te werken met een flexibel contract beperkt wordt tot maximaal twee jaar;

constaterende dat meerjarige contracten al mogelijk zijn, maar alleen als eerste contract;

overwegende dat een langer tijdelijk contract weliswaar niet de zekerheid van een vast contract biedt, maar wel meer keuzevrijheid en zekerheid voor flexwerkers biedt;

verzoekt de regering om, de mogelijkheden en de voor- en nadelen van een meerjarig tweede contract te onderzoeken, hierover met de sociale partners te overleggen en de Kamer daarover bij de begroting voor 2015 te informeren, en zo mogelijk hiertoe voorstellen te ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Pieter Heerma