Wetsvoorstel 35570-VIII - 15 september 2020
Indieners: Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Reeds besloten is tot de inbreng van de feitelijke vragen op 24 september; de plenaire behandeling vindt plaats in de week van 13-15 oktober
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering