Wetsvoorstel 35570-VIII - 15 september 2020
Indieners: Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2020
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Motie (gewijzigd/nader)
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Advies van andere adviesorganen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Behandelen [geen Parlisproces]
Motie (gewijzigd/nader)
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag van een schriftelijk overleg
Lijst van vragen en antwoorden
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Amendement
Amendement
Amendement
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Amendement
Amendement
Brief regering
Brief regering
Amendement
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Verslag van een schriftelijk overleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering