Kamerstuk 35570-VIII-235

Motie van de leden Westerveld en De Hoop over ervoor zorgen dat al het geld van het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar blijft voor het onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 7 juni 2021
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL), Habtamu de Hoop (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-235.html
ID: 35570-VIII-235

32,0 %
68,0 %

CDA

JA21

D66

FVD

GL

Volt

SP

BBB

DENK

Fractie Den Haan

SGP

PVV

VVD

PvdD

CU

PvdA

Groep Van Haga

BIJ1


Nr. 235 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN DE HOOP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Nationaal Programma Onderwijs tot doel heeft gesteld om de achterstanden bij kinderen opgelopen door de coronacrisis in te lopen;

overwegende dat de Rekenkamer, het SCP, CPB, wetenschappers, vakverenigingen en het onderwijsveld zorgen hebben of het NPO-geld binnen de korte looptijd van het programma op een doelmatige manier uitgegeven kan worden;

constaterende dat een deel van het NPO-geld in subsidieregelingen zit en bij onderuitputting zou terugvloeien naar de staatskas;

verzoekt de regering, om ervoor te zorgen dat het gehele NPO-geld beschikbaar blijft voor het onderwijs, ook na de geplande looptijd van het programma, en eventuele onderuitputting in de NPO-subsidies niet terugvloeit naar de staatskas,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

De Hoop