Kamerstuk 35570-VIII-225

Motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 7 juni 2021
Indiener(s): Peter Kwint , Habtamu de Hoop (PvdA), Stephan van Baarle (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-225.html
ID: 35570-VIII-225
Wijzigingen: 35570-VIII-249

Nr. 225 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat leerlingen in het funderend onderwijs tijdens de coronacrisis zowel leerachterstanden als achterstanden op het gebied van cultuur en sport opliepen en dit niet vergeten of onderbelicht mag raken;

overwegende dat leerlingen veel profijt zouden hebben van het aanbieden van activiteiten in sport en cultuur;

verzoekt de regering, 3% van het budget uit het Nationaal Programma Onderwijs voor het funderend onderwijs te oormerken voor de besteding van bewezen effectieve initiatieven en activiteiten op het gebied van sport en cultuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Hoop

Kwint

Van Baarle