Kamerstuk 35570-VIII-28

Gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 12 over middelen voor tegemoetkoming collegegeld studenten hoger onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 13 oktober 2020
Indiener(s): Frank Futselaar
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-28.html
ID: 35570-VIII-28
Origineel: 35570-VIII-12
Wijzigingen: 35570-VIII-34

Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 13 oktober 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 11 Studiefinanciering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 510.000 (x € 1.000).

Toelichting

Door de coronacrisis hebben veel studenten, ondanks inspanningen van docenten en instellingen minder fysiek onderwijs kunnen volgen. Zij betalen in Corona-tijd wel het wettelijk collegegeld of volledige lesgeld. Hoewel dit collegegeld en lesgeld verre van kostendekkend is en er dus geen sprake is van een recht op geld terug zoals dat bij consumenten geldt, is het wel een wrange situatie, zeker omdat er ook een groot risico op het oplopen van vertraging is. Daarnaast zitten studenten tijdens Corona dikwijls in een bovengemiddeld precaire situatie: zij hebben lang niet altijd recht op vergoedingen en zijn uitgesloten van regelingen als TOZO. De sectoren die het zwaarst getroffen worden, zoals de horeca, zijn daarnaast ook vaak de plekken waar zij hun geld verdienen. Daarom vind de indiener het logisch en fair hen een tegemoetkoming te bieden, waarbij een vergoeding van een deel van het collegegeld en lesgeld de meest praktische vorm van uitwerking lijkt. Er is hierbij gekozen uit te gaan voor een korting van 500 euro voor alle studenten in het hoger onderwijs en 250 euro voor studenten in het mbo. Studenten die hun diploma behalen tussen september 2020 en eind januari 2021 zijn uitgesloten van deze vorm van compensatie, omdat het kabinet deze groep studenten al compenseert. Het verschil in compensatie tussen studenten in het hoger onderwijs en studenten in het mbo wordt verklaard doordat het lesgeld in het mbo aanzienlijk lager ligt dan het wettelijk collegegeld.

Dit voorstel wordt, net als andere Coronamaatregelen, gedekt uit de algemene middelen.

Futselaar