Kamerstuk 35570-VIII-31

Amendement van het lid Van den Hul c.s. om gelijkwaardige waardering voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs mogelijk te maken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 13 oktober 2020
Indiener(s): Peter Kwint , Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-31.html
ID: 35570-VIII-31

47,7 %
52,3 %

PvdA

DENK

SGP

Van Kooten-Arissen

PvdD

SP

PVV

Krol

GL

VVD

50PLUS

D66

CU

FVD

CDA


Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

Ontvangen 13 oktober 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 Primair onderwijs van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 70.000 (x € 1.000).

Toelichting

Leraren in het voortgezet speciaal onderwijs bieden in de eerste plaats voortgezet onderwijs. Toch worden zij niet gelijkwaardig gewaardeerd. Daarom zou het eerlijker zijn als zij onder de cao voor het voortgezet onderwijs zouden vallen. Tevens bestaat in het voortgezet speciaal onderwijs een nog groter lerarentekort dan in andere vormen van onderwijs. Lerarentekorten zijn grotendeels te wijten aan achterblijvende salarissen, zo bleek recent uit onderzoek van OESO. Dit amendement beoogt structureel 70 miljoen te investeren om gelijkwaardige waardering voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs mogelijk te maken. Dekking wordt gevonden in de amendementen die in het kader van de tegenbegroting op het Belastingplan 2021 worden ingediend.

Van den Hul Kwint Westerveld