Kamerstuk 35570-VIII-190

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over versoepeling van de leeftijdsgrenzen in het vso en pro

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 25 februari 2021
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-190.html
ID: 35570-VIII-190

100,0 %
0,0 %

CDA

SGP

GL

PVV

Krol

SP

VVD

FVD

PvdA

Van Kooten-Arissen

CU

DENK

50PLUS

PvdD

D66


Nr. 190 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs lastiger is om digitaal onderwijs te volgen en achterstanden in te lopen;

constaterende dat de verwachting is dat deze leerlingen langer onderwijs nodig hebben;

constaterende dat het budget van de samenwerkingsverbanden tijdelijk wordt opgehoogd;

overwegende dat er in het vso en pr.o. leeftijdsgrenzen zijn en een toelaatbaarheidsverklaring niet altijd wordt gegeven;

verzoekt de regering, om de leeftijdsgrenzen te versoepelen zodat alle leerlingen in het vso en pr.o. ten minste een jaar langer mogen blijven ongeacht hun leeftijd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van den Hul