Kamerstuk 35570-VIII-48

Motie van het lid Westerveld over het bindend studieadvies vervangen door een advies dat enkel adviserend is

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 15 oktober 2020
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-48.html
ID: 35570-VIII-48

50,7 %
49,3 %

DENK

PvdD

SP

Krol

PvdA

GL

Van Kooten-Arissen

VVD

CU

PVV

Van Haga

50PLUS

CDA

SGP

FVD

D66


Nr. 48 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld 15 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderzoek laat zien dat een groot deel van de studenten na een negatief BSA dezelfde studierichting volgt, maar dan aan een andere onderwijsinstelling;

overwegende dat gemotiveerde studenten door het BSA gedwongen hun opleiding moeten verlaten die ze succesvol hadden kunnen halen;

overwegende dat het BSA afbreuk doet aan de eigen verantwoordelijkheid van de student en studenten belemmert om zich te ontwikkelen door bestuursactiviteiten, in de medezeggenschap en vrijwilligerswerk;

constaterende dat er afspraken zijn gemaakt om tijdens de coronacrisis het BSA op te schorten;

verzoekt de regering, om met onderwijsinstellingen in gesprek te gaan om het bindend studieadvies te vervangen door een advies dat enkel adviserend is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld