Kamerstuk 35570-VIII-234

Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021


100,0 %
0,0 %

SP

DENK

CDA

FVD

D66

CU

GL

BBB

Volt

PvdA

Groep Van Haga

PVV

VVD

BIJ1

SGP

PvdD

Fractie Den Haan

JA21


Nr. 234 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal tijdelijke contracten en kleine banen in het onderwijs toeneemt;

overwegende dat een leraar voor de klas de beste manier is om onderwijsachterstanden tegen te gaan en baanzekerheid helpt om leraren te behouden;

overwegende dat uitstroom door de pensioengerechtigde leeftijd de komende jaren toeneemt;

verzoekt de regering, om met werkgevers en werknemers in gesprek te gaan om gezamenlijk tot afspraken te komen om meer vaste aanstellingen te realiseren en het aantal kleine banen terug te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

De Hoop

Kwint

Wassenberg

Beertema

Van Meenen