Kamerstuk 35570-VIII-103

Motie van het lid Geluk-Poortvliet over toegang tot de bladmuziekcollectie van de Stichting Omroep Muziek veiligstellen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 23 november 2020
Indiener(s): Lenny Geluk-Poortvliet (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-103.html
ID: 35570-VIII-103

65,1 %
34,9 %

SGP

50PLUS

DENK

PVV

GL

Van Kooten-Arissen

VVD

CDA

PvdD

Krol

PvdA

SP

D66

FVD

CU


Nr. 103 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bladmuziekcollectie van de Stichting Omroep Muziek zowel gebruikswaarde als erfgoedwaarde heeft;

overwegende dat beheer, behoud, vindbaarheid, toegankelijkheid en koppelingsmogelijkheden van de bladmuziekcollectie gewaarborgd moeten zijn;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat er nodig is om de toekomst van de bladmuziekcollectie van de Stichting Omroep Muziek en de toegang daartoe veilig te stellen, en de Kamer daarover voor 1 februari 2021 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geluk-Poortvliet