Kamerstuk 35570-VIII-272

Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Nispen over gemeenten wijzen op de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs per week

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 8 juli 2021
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Rudmer Heerema (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-272.html
ID: 35570-VIII-272

100,0 %
0,0 %

CU

PVV

FVD

PvdD

SGP

JA21

CDA

BIJ1

GL

D66

BBB

VVD

Fractie Den Haan

PvdA

SP

Groep Van Haga

DENK

Volt


Nr. 272 MOTIE VAN DE LEDEN RUDMER HEEREMA EN VAN NISPEN

Voorgesteld 8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het amendement-Rudmer Heerema/Van Nispen (35 102, nr. 23) regelt dat per 2023 het geven van minimaal twee uur bewegingsonderwijs aan elke leerling in het basisonderwijs verplicht wordt gesteld;

constaterende dat het risico bestaat dat niet alle basisscholen op tijd aan deze wettelijke eis kunnen voldoen, doordat gemeenten onvoldoende zicht hebben en voorbereid zijn op de benodigde beschikbaarheid van sportaccommodaties voor scholen;

constaterende dat aan het Gemeentefonds reeds een bedrag van 61 miljoen euro is toegevoegd om extra in te zetten op het versterken van sport- en beweegaanbieders en het ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs;

overwegende dat gemeenten reeds de wettelijke verplichting hebben om voldoende accommodatie te regelen voor twee uur bewegingsonderwijs per week voor basisschoolscholieren;

van mening dat het belangrijk is dat er voor leerlingen voldoende veilige sportaccommodaties aanwezig zijn, zodat zij het aantal uren bewegingsonderwijs krijgen waar ze recht op hebben;

verzoekt de regering, om in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en hen actief te wijzen op de naderende wettelijke verplichting conform het amendement-Rudmer Heerema/Van Nispen (35 102, nr. 23) met betrekking tot het geven van twee uur bewegingsonderwijs per week, te laten inventariseren wat er beschikbaar is, wat er nodig is en wat er ontbreekt aan accommodaties om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs, en hen te wijzen op de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het bieden van voldoende sportaccommodaties om dit mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rudmer Heerema

Van Nispen