Kamerstuk 35570-VIII-130

Motie van het lid Kwint over niemand bij de publieke omroep meer betalen dan de WNT-norm

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 30 november 2020
Indiener(s): Peter Kwint
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-130.html
ID: 35570-VIII-130

100,0 %
0,0 %

GL

CU

50PLUS

Krol

SP

PvdA

VVD

DENK

SGP

PVV

Van Kooten-Arissen

FVD

PvdD

CDA

D66


Nr. 130 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onwenselijk is dat mensen die werkzaam zijn voor de publieke omroep meer belastinggeld verdienen dan de premier;

verzoekt de regering, via het Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep of anderszins ervoor zorg te dragen dat niemand die voor de publieke omroep werkt, of dit nu in dienstverband of in opdracht is, meer geld betaald krijgt voor zijn werkzaamheden voor de publieke omroep dan de WNT-norm,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint