Kamerstuk 35570-VIII-24

Amendement van het lid Kwint over een structurele salarisverhoging voor leraren in het PO en VO.

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 13 oktober 2020
Indiener(s): Peter Kwint
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-24.html
ID: 35570-VIII-24

33,6 %
66,4 %

PvdA

PvdD

Van Kooten-Arissen

PVV

CDA

50PLUS

SP

FVD

VVD

D66

GL

Krol

DENK

SGP

CU


Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT

Ontvangen 13 oktober 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 225.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Voortgezet onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 225.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt een structurele salarisverhoging voor leraren in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Het salaris van leraren heeft jarenlang op de nullijn gestaan en is ten opzichte van andere hoogopgeleiden laag. Ondanks dat er in het primair onderwijs al extra geld voor salaris is vrijgemaakt door de regering, is een generieke salarisverhoging nodig om meer leraren aan te trekken in beide sectoren en zo het lerarentekort te bestrijden. Dit wordt betaald door het verhogen van de bankenbelasting met 450 miljoen euro. Met dit amendement draagt de financiële sector bij aan een hoogwaardige kenniseconomie, waar ook zij van profiteren. Het maatschappelijk belang van een goed functionerende onderwijssector, inclusief aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor het personeel dat hiervoor kiest, maakt het volgens de indiener gerechtvaardigd om de financiële sector een extra bijdrage op te leggen.

Kwint