Kamerstuk 35570-VIII-182

Uitstel toezending uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 12 februari 2021
Indiener(s): Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-182.html
ID: 35570-VIII-182

Nr. 182 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 februari 2021

In het notaoverleg op 25 januari (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 180) heb ik u toegezegd om de uitwerking van de aanbevelingen van mevrouw Van Vroonhoven voor het reces toe te sturen, als ik de uitwerking zou hebben. De leden Van den Hul en Van Raan hebben hierover ook een motie ingediend met het Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 161.

Door middel van deze brief wil ik u, mede namens mijn collega Minister van Engelshoven, laten weten dat wij de uitwerking nog niet hebben ontvangen. De sector- en vakorganisaties die de uitwerking van de aanbevelingen gezamenlijk hebben opgepakt, hebben mij laten weten nog iets meer tijd nodig te hebben.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob