Kamerstuk 35570-VIII-231

Motie van de leden Van Meenen en De Hoop over de werkdrukmiddelensystematiek toepassen bij de verdeling van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 7 juni 2021
Indiener(s): Habtamu de Hoop (PvdA), Paul van Meenen (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-231.html
ID: 35570-VIII-231

67,3 %
32,7 %

D66

DENK

SP

VVD

PvdD

CDA

GL

PvdA

JA21

Volt

BBB

FVD

Groep Van Haga

CU

Fractie Den Haan

SGP

PVV

BIJ1


Nr. 231 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN DE HOOP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat leraren en schoolleiders het beste weten waar de gelden van het NPO tot hun recht komen;

overwegende dat de werkdrukmiddelensystematiek zich in het verleden succesvol heeft bewezen;

verzoekt de regering, bij de verdeling van de NPO-gelden de werkdrukmiddelensystematiek onverkort toe te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

De Hoop