Kamerstuk 35570-VIII-105

Motie van de leden Kwint en El Yassini over een zogenaamde voucherbank voor de sport- en cultuurbranche

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 23 november 2020
Indiener(s): Peter Kwint , Zohair El Yassini (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-105.html
ID: 35570-VIII-105

86,6 %
13,4 %

Van Kooten-Arissen

PvdA

CU

PVV

Krol

VVD

PvdD

SP

FVD

CDA

50PLUS

D66

GL

SGP

DENK


Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN EL YASSINI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mede dankzij het initiatief Bewaar je ticket mensen niet allemaal onmiddellijk hun geld terug hebben gevraagd toen sport- en cultuurevenementen werden verplaatst wegens corona;

constaterende dat naarmate deze crisis langer duurt de kans toeneemt dat mensen alsnog hun geld terugvragen, maar dat de sector momenteel die financiële schade niet kan hebben;

verzoekt de regering, om met spoed in gesprek te gaan met de betrokken branches, zoals die zich verenigd hebben in de campagne Bewaar je ticket, om zo spoedig mogelijk in kaart te brengen wat nut, noodzaak en geschatte kosten van een zogenaamde voucherbank, zoals ook ingericht voor de reisbranche, zouden kunnen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

El Yassini