Kamerstuk 35570-VIII-270

Motie van het lid Wassenberg over geen investeringen door het ABP in de fossiele industrie en de vee-industrie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 5 juli 2021
Indiener(s): Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-270.html
ID: 35570-VIII-270

Nr. 270 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ABP nog steeds volop investeert in de fossiele industrie en bioindustrie;

constaterende dat miljoenen mensen op deze wijze hun pensioengeld onvrijwillig geïnvesteerd zien worden in een verdieping van de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en een verdere ontwrichting van de aarde;

spreekt uit dat het ABP dient te stoppen met investeren in ontwrichtende sectoren als de fossiele industrie en de vee-industrie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg