Stemming

Motie van het lid Kwint over het collegegeld volledig compenseren

32,0 %
68,0 %


SGP

PvdD

CU

Fractie Den Haan

DENK

PVV

JA21

Groep Van Haga

GL

CDA

PvdA

VVD

D66

SP

BIJ1

Volt

BBB

FVD


Nr. 261 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat alle studenten in het jaar 2020/2021 de nadelen van de coronapandemie hebben gemerkt in de vorm van afstandsonderwijs, waardoor de kwaliteit van het onderwijs daalde, studenten vereenzaamden en mentale problemen op de loer lagen;

verzoekt het kabinet, om het collegegeld volledig te compenseren, ook voor studenten die een wo-bachelordiploma hebben behaald en studenten die hun studie om wat voor reden dan ook niet hebben kunnen afmaken, en dit niet ten koste te laten gaan van onderwijsinstellingen of de OCW-begroting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint


Motie van het lid Kwint over het collegegeld volledig compenseren

2021-07-05
Dossier: 35570-VIII
Indiener(s): Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-261.html