Kamerstuk 35570-VIII-72

Motie van de leden Paternotte en Westerveld over specifieke maatwerkroutes van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 15 oktober 2020
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL), Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-72.html
ID: 35570-VIII-72

84,7 %
15,3 %

DENK

Van Kooten-Arissen

FVD

PVV

D66

PvdD

50PLUS

CU

SP

Krol

Van Haga

PvdA

VVD

CDA

GL

SGP


Nr. 72 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN WESTERVELD

Voorgesteld 15 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij het middelbareschooldiploma voor sommige leerlingen hun slechtste vak het niveau van het diploma bepaalt, waardoor zij niet op het niveau van hun beste vakken naar de vervolgopleiding kunnen;

overwegende dat we hierdoor veel talenten missen en jongeren kansen ontnemen;

overwegende dat er bij de toelating in het mbo meer mogelijkheden voor maatwerk zijn;

overwegende dat er verschillende mogelijkheden zijn om de groep jongeren met een specifiek talent meer kansen te geven bij de overgang naar het hoger onderwijs, zoals de invoering van het maatwerkdiploma of toegankelijk maken van het colloquium doctum, ook wel bekend als de 21-plustoets;

verzoekt de regering, om proactief, in overleg met scholen, vervolgopleidingen en jongeren, concrete voorstellen op te stellen voor specifieke maatwerkroutes van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Westerveld