Kamerstuk 35570-VIII-261

Motie van het lid Kwint over het collegegeld volledig compenseren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 5 juli 2021
Indiener(s): Peter Kwint
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-261.html
ID: 35570-VIII-261

32,0 %
68,0 %

BIJ1

CU

Groep Van Haga

CDA

DENK

VVD

PVV

PvdA

GL

SP

Volt

SGP

PvdD

FVD

BBB

Fractie Den Haan

JA21

D66


Nr. 261 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat alle studenten in het jaar 2020/2021 de nadelen van de coronapandemie hebben gemerkt in de vorm van afstandsonderwijs, waardoor de kwaliteit van het onderwijs daalde, studenten vereenzaamden en mentale problemen op de loer lagen;

verzoekt het kabinet, om het collegegeld volledig te compenseren, ook voor studenten die een wo-bachelordiploma hebben behaald en studenten die hun studie om wat voor reden dan ook niet hebben kunnen afmaken, en dit niet ten koste te laten gaan van onderwijsinstellingen of de OCW-begroting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint