Kamerstuk 35570-VIII-21

Rectificatie antwoorden op vragen over de ontwerpbegroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 9 oktober 2020
Indiener(s): Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-21.html
ID: 35570-VIII-21

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 oktober 2020

Hierbij stuur ik u een rectificatie bij de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021.

De vragen werden ingezonden op 25 september 2020 met kenmerk 35570 VIII. De antwoorden werden u toegezonden op 5 oktober 2020 (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 20).

In de beantwoording van vraag 4 is een vergissing gemaakt in de tabelreeksen van hoger onderwijs en studiefinanciering voor Rutte II vanaf 2021. In de herziene tabellen hieronder zijn de gecorrigeerde bedragen onderstreept.

In de beantwoording van vraag 232 is een verkeerde formule gebruikt voor het berekenen van het percentage en het absolute bedrag van de investeringen tijdens Rutte II. Tijdens Rutte III is er 140% meer geïnvesteerd in hoger onderwijs en onderzoek dan tijdens Rutte II, in plaats van de eerder genoemde 76%. Het absolute bedrag wordt dan € 2,0 miljard in plaats van € 1,5 miljard.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Rectificatie op de antwoorden op de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021 met Kamerstuk 35 570 VIII (ingezonden d.d. 25 september 2020).

Vraag 4

Hoeveel is er geïnvesteerd in onderwijs in de afgelopen tien jaar? Kunt u dat uiteenzetten per onderwijssector? (po, vo, mbo, ho)

Antwoord 4

Hieronder vindt u een tabel naar onderwijssector met het totaal aan investeringen in het onderwijs van Rutte-I, Rutte-II en Rutte-III op een rij (x € 1 miljoen). Ditzelfde geldt voor de ombuigingen die in deze Kabinetten zijn gedaan. Vervolgens is ook het saldo van de twee opgenomen. In de categorie overig is onder andere het lerarenbeleid opgenomen.

Intensi-veringen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

RUTTE I

                         

po

199

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

vo

74

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

mbo

82

154

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

ho

174

254

274

289

304

319

334

344

344

344

344

344

344

onderzoek

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

overig

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

totaal

765

905

965

980

995

1.010

1.025

1.035

1.035

1.035

1.035

1.035

1.035

RUTTE II

                         

po

296

0

324

401

504

513

501

501

501

501

501

501

501

vo

217

0

248

323

424

435

426

426

426

426

426

426

426

mbo

48

0

214

322

451

456

451

451

451

451

451

451

451

ho

90

3

66

64

103

312

277

367

504

605

636

730

832

studiefinan-ciering

   

13

28

30

33

36

42

60

80

101

119

129

onderzoek

0

22

193

193

190

190

190

190

190

190

190

190

190

overig

0

0

0

17

21

21

21

21

21

21

21

21

21

totaal

650

25

1.058

1.348

1.723

1.959

1.902

1.998

2.153

2.274

2.326

2.439

2.550

RUTTE III

                         

po

431

867

963

891

862

834

834

834

vo

         

45

237

224

154

118

118

118

118

mbo

         

5

7

95

59

29

18

18

7

ho

         

85

225

235

246

245

245

242

242

studiefinan-ciering

             

48

152

     

onderzoek

         

150

228

225

225

225

225

225

225

overig

         

244

419

422

345

190

195

198

198

totaal

960

1.984

2.211

2.070

1.670

1.635

1.635

1.625

TOTAAL

1.415

930

2.023

2.328

2.718

3.929

4.910

5.244

5.259

4.979

4.996

5.109

5.210

Extensi-veringen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

RUTTE I

                         

po

-55

-123

-141

-164

-153

-153

-153

-153

-153

-153

-153

-153

-153

vo

-87

-190

-226

-244

-235

-235

-235

-235

-235

-235

-235

-235

-235

mbo

-31

-83

-105

-204

-205

-210

-220

-220

-220

-220

-220

-220

-220

ho

-279

-305

-311

-327

-297

-297

-297

-297

-297

-297

-297

-297

-297

studiefinan-ciering

-10

-10

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

onderzoek

-22

-27

-28

-30

-29

-29

-29

-29

-29

-29

-29

-29

-29

overig

-19

-22

-22

-24

-23

-23

-23

-23

-23

-23

-23

-23

-23

totaal

-503

-760

-862

-1.022

-971

-976

-986

-986

-986

-986

-986

-986

-986

RUTTE II

                         

po

0

-37

-74

-111

-185

-215

-235

-255

-255

-255

-255

-255

-255

vo

0

-21

-55

-146

-210

-212

-212

-212

-212

-212

-212

-212

-212

mbo

0

-14

-65

-122

-211

-232

-252

-272

-272

-272

-272

-272

-272

ho

0

-19

-44

-140

-223

-244

-264

-264

-264

-264

-264

-264

-264

studiefinan-ciering

0

0

0

0

-15

-55

-95

-305

-545

-730

-865

-915

-915

onderzoek

0

-11

-21

-23

-31

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

geparkeerd op nominaal en onvoorzien

 

-150

-244

-244

-244

-150

-150

-150

-150

-150

overig

0

-15

-18

-35

-124

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

totaal

0

-117

-278

-578

-1.150

-1.266

-1.366

-1.616

-1.762

-1.947

-2.082

-2.132

-2.132

RUTTE III

                         

po

-20

-31

-46

-61

-72

-72

-72

-72

vo

         

-11

-24

-35

-47

-47

-47

-47

-47

mbo

         

-17

-13

-21

-28

-28

-28

-28

-28

ho

         

-6

-41

-41

-49

-52

-54

-55

-57

onderzoek

         

-1

-3

-4

-6

-6

-6

-6

-6

totaal

-54

-111

-148

-191

-205

-207

-208

-210

TOTAAL

-503

-877

-1.140

-1.600

-2.121

-2.296

-2.463

-2.750

-2.939

-3.138

-3.275

-3.326

-3.328

Saldo in- en extensi-veringen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

RUTTE I

                         

po

143

68

50

26

38

38

38

38

38

38

38

38

38

vo

-13

-121

-156

-174

-165

-165

-165

-165

-165

-165

-165

-165

-165

mbo

51

71

89

-10

-11

-16

-26

-26

-26

-26

-26

-26

-26

ho

-105

-51

-37

-38

7

22

37

47

47

47

47

47

47

studiefinan-ciering

-10

-10

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

-30

onderzoek

24

19

18

16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

overig

172

169

169

167

168

168

168

168

168

168

168

168

168

totaal

262

145

103

-42

24

34

39

49

49

49

49

49

49

RUTTE II

                         

po

296

-37

249

290

319

297

265

245

245

245

245

245

245

vo

216

-21

193

176

214

223

214

214

214

214

214

214

214

mbo

48

-14

149

200

240

224

199

179

179

179

179

179

179

ho

89

-16

22

-76

-120

67

12

102

240

341

372

466

568

studiefinan-ciering

0

0

13

28

15

-22

-59

-263

-485

-650

-764

-796

-786

onderzoek

0

11

171

169

159

157

157

157

157

157

157

157

157

geparkeerd op nominaal en onvoorzien

 

-150

-244

-244

-244

-150

-150

-150

-150

-150

overig

0

-15

-17

-18

-103

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

totaal

650

-92

780

770

573

694

536

382

391

327

244

307

418

RUTTE III

                         

po

411

836

917

829

790

762

762

762

vo

         

34

213

188

106

71

71

71

71

mbo

         

-12

-6

74

31

1

-10

-10

-20

ho

         

79

184

194

196

193

191

187

185

studiefinan-ciering

         

0

0

48

152

0

0

0

0

onderzoek

         

149

225

221

219

219

219

219

219

overig

         

244

419

422

345

190

195

198

198

totaal

906

1.872

2.063

1.879

1.465

1.428

1.427

1.415

TOTAAL

912

53

883

728

597

1.633

2.447

2.494

2.319

1.841

1.721

1.783

1.882

Vraag 232

Hoeveel, zowel absoluut als procentueel, is er tijdens de kabinetsperiode van Rutte-III extra geïnvesteerd in hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap ten opzichte van de kabinetsperiode Rutte-II?

Antwoord op vraag 232

Per saldo, dus intensiveringen en extensiveringen bij elkaar opgeteld, is er tijdens Rutte III 140% meer geïnvesteerd in het hoger onderwijs en onderzoek dan tijdens Rutte II. Absoluut gezien is dat € 2,0 miljard. Voor deze berekening zijn de bedragen opgeteld van de jaren 2013–2021 voor Rutte II en van de jaren 2018–2026 voor Rutte III.