Kamerstuk 35570-VIII-162

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over het monitoren van de effecten van de bestrijding van kansenongelijkheid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 25 januari 2021
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-162.html
ID: 35570-VIII-162
Wijzigingen: 35570-VIII-178

Nr. 162 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de coronacrisis leidt tot leerachterstanden, die bovendien ongelijk zijn verdeeld;

overwegende dat de bestrijding van groeiende kansenongelijkheid de hoogste prioriteit moet krijgen in het aangekondigde nationaal plan;

verzoekt de regering, concrete doelstellingen te formuleren over hoe, waarmee en door wie de kansenongelijkheid zal worden aangepakt;

verzoekt de regering, tevens om achterstanden gedetailleerd in kaart te brengen en te monitoren welke effecten de interventies gericht op de bestrijding van kansenongelijkheid hebben in de praktijk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Westerveld