Kamerstuk 35570-VIII-70

Motie van de leden Paternotte en Van den Hul over het recht op publiceren voor onderzoekers die in opdracht van de overheid onderzoek doen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 15 oktober 2020
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA), Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-70.html
ID: 35570-VIII-70

65,3 %
34,7 %

GL

DENK

VVD

50PLUS

Krol

PVV

FVD

CU

PvdD

SP

SGP

PvdA

D66

Van Haga

Van Kooten-Arissen

CDA


Nr. 70 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VAN DEN HUL

Voorgesteld 15 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onderzoekers nooit en te nimmer door de overheid onder druk mogen worden gezet bij het publiceren van onderzoek;

constaterende dat de algemene voorwaarden van de overheid voor opdrachten voor beleidsonderzoek strijdig zijn met de gedragscode wetenschappelijke integriteit;

verzoekt de regering, om te onderzoeken of en, zo ja, op welke wijze het mogelijk is om de algemene voorwaarden aan te passen zodat onderzoekers die in opdracht van de overheid onderzoek doen het recht op publiceren krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Van den Hul