Kamerstuk 35570-VIII-99

Amendement van het lid Van den Hul c.s. over middelen voor een stimuleringsfonds bibliotheken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 23 november 2020
Indiener(s): Niels van den Berge (GL), Peter Kwint , Kirsten van den Hul (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-99.html
ID: 35570-VIII-99

34,2 %
65,8 %

Krol

PVV

VVD

CDA

FVD

Van Kooten-Arissen

GL

SP

CU

PvdA

50PLUS

D66

DENK

PvdD

SGP


Nr. 99 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

Ontvangen 23 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 14 Cultuur van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 80.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt € 80 miljoen aan extra middelen gereserveerd voor een stimuleringsfonds bibliotheken ten behoeve van de realisering van een volwaardige bibliotheekvoorziening in elke gemeente.

Bibliotheken zijn de plek waar iedereen, ongeacht inkomen, achtergrond en opleidingsniveau in aanraking kan komen met kunst en cultuur. Bovendien leveren bibliotheken een belangrijke bijdrage in de strijd tegen laaggeletterdheid.

Indieners vinden het van groot belang dat elke gemeente in Nederland een volwaardige bibliotheekvoorziening aanbiedt die invulling geeft aan de vijf functies zoals die zijn omschreven in de bibliotheekwet.

Dekking wordt gevonden in de amendementen die in het kader van de tegenbegroting op het Belastingplan 2021 zijn ingediend.

Van den Hul Kwint Van den Berge