Kamerstuk 35570-VIII-169

Motie van het lid Van Meenen over het officieel erkennen van het LBVSO

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 25 januari 2021
Indiener(s): Paul van Meenen (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-169.html
ID: 35570-VIII-169

62,4 %
37,6 %

CDA

CU

D66

SP

VVD

PvdA

DENK

Krol

PvdD

SGP

PVV

Van Kooten-Arissen

FVD

50PLUS

GL


Nr. 169 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister al enige tijd in gesprek is met het Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) met als doel deze te erkennen;

constaterende dat hier nog steeds geen gevolg aan is gegeven;

verzoekt de regering, het LBVSO officieel te erkennen als onafhankelijke vereniging met eigen bestuur en hen structureel te betrekken bij besluitvorming, net als andere leerlingenvertegenwoordigingen als LAKS en JOB,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen