Kamerstuk 35570-VIII-201

Motie van het lid Futselaar c.s. over waarborgen dat onderwijsgeld niet weglekt naar particuliere bureaus

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 25 februari 2021
Indiener(s): Frank Futselaar , Lisa Westerveld , Peter Kwint
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-201.html
ID: 35570-VIII-201

68,5 %
30,9 %

FVD

DENK

PVV

50PLUS

SP

GL

CU

CDA

D66

PvdD

BBB

BIJ1

SGP

Volt

PvdA

JA21

VVD


Nr. 201 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het onderwijs nog altijd kampt met een fors personeelstekort;

overwegende dat de tijdelijke extra investeringen uit het nationaal plan ertoe kunnen leiden dat particuliere bijlesaanbieders en andere commerciële instellingen een extra verdienmodel zien;

verzoekt de regering, in de verdere uitwerking van het nationaal plan extra waarborgen in te bouwen om te voorkomen dat onderwijsgeld weglekt naar particuliere bureaus,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

Kwint

Westerveld