Wetsvoorstel 34300-XVII - 15 september 2015

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Agenderen - stemmingen
Voorzetting (plenair debat)
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief commissie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief Algemene Rekenkamer
Leveren inbreng
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering