Kamerstuk 34300-XVII-9

Amendement van het lid Smaling dat vanuit de technische assistentie Dutch Good Growth Fund 1 miljoen euro structureel beschikbaar stelt waarmee een brug wordt geslagen tussen (organisaties van) Afrikaanse Nederlanders en Afrikaanse (werkloze) jongeren die moet leiden tot gerichte, bij de lokale context passende bedrijvigheid en werkgelegenheid die zowel lokale markten als het handelsverkeer tussen Nederland en Afrika bedient

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 20 november 2015
Indiener(s): Eric Smaling (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-9.html
ID: 34300-XVII-9

19,3 %
80,7 %

SGP

50PLUS

Van Vliet

GL

PVV

Klein

PvdD

VVD

SP

CU

PvdA

GrKÖ

GrBvK

CDA

Houwers

D66


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING

Ontvangen 20 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Overmakingen door migranten in Europa vormen een belangrijk onderdeel van het BNP van Afrikaanse landen. Tegelijkertijd houdt het de migrantenstroom op gang in een continent waar te weinig werk is voor de grote groep jongeren die vaak wel een opleiding heeft gevolgd. Europa probeert met nogal ongerichte giften (Malta-top) deze migratie te beteugelen.

Met dit amendement wordt een brug geslagen tussen (organisaties van) Afrikaanse Nederlanders en Afrikaanse (werkloze) jongeren die moet leiden tot gerichte, bij de lokale context passende bedrijvigheid en werkgelegenheid die zowel lokale markten als het handelsverkeer tussen Nederland en Afrika bedient. Via een platform van Afrikaanse diaspora-organisaties worden concrete initiatieven uitgewerkt gericht op arbeidsintensieve sectoren en producten waar of lokaal, of in Nederland vraag naar is. Zo wordt een broer-zus relatie tussen Nederland en het Afrikaanse land in kwestie bespoedigd.

Met dit amendement wordt vanuit de technische assistentie Dutch Good Growth Fund 1 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld. Indien niet voldoende middelen uit de begrotingsregel «technische assistentie Dutch Good Growth Fund» niet-juridisch verplicht zijn, kan uit het juridisch niet verplichte deel binnen het subartikel 1.3 «versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden» het restant van de middelen worden gehaald.

Smaling