Kamerstuk 34300-XVII-45

Motie van het lid Van Veldhoven over betrekken van vrouwen bij vredesopbouw

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 26 november 2015
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XVII-45.html
ID: 34300-XVII-45

60,7 %
39,3 %

SGP

Houwers

SP

D66

PvdD

PVV

GrBvK

50PLUS

VVD

GrKÖ

Van Vliet

PvdA

Klein

CU

CDA

GL


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vrouwen een cruciale rol spelen in het voorkomen van radicalisering en extremisme, alsook bij de wederopbouw na een conflict, zoals ook erkend in de VN-resolutie 1325;

constaterende dat de IOB-evaluatie Actuele situatie in Afrika en het Midden-Oosten benadrukt dat lokale actoren vereist zijn om stabiliteit, democratie, rechtsstaat en bescherming van mensenrechten te bevorderen en dat ook vrouwen daarbij een sleutelrol kunnen spelen;

constaterende dat het kabinet onderschrijft dat met de ondersteuning van democratische transities in de MENA-regio het Nederlands belang gediend is;

verzoekt de regering om, binnen bestaande bronnen meer geld te alloceren voor programma's die inzetten juist op het betrekken van vrouwen bij vredesopbouw in de MENA-regio,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven